AZ Damiaan en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV bundelen de krachten

Het AZ Damiaan Oostende en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV bundelen de krachten na een jarenlange goede samenwerking. Deze samenwerking resulteert nu in de ondertekening van een engagementsverklaring.

De jarenlange goede samenwerking tussen het AZ Damiaan en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV resulteerde tot een formele engagementsverklaring waarin beide ziekenhuizen beloven hun krachten te bundelen in het belang van de Oostendse patiënt.

Tussen AZ Sint-Jan en AZ Damiaan wordt een structurele samenwerking uitgewerkt waarin zal worden afgesproken en beslist hoe het bestaande zorgaanbod in Oostende optimaal kan gerealiseerd worden, rekening houdend met de twee locaties, namelijk campus Henri Serruys van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Damiaan. Vanaf het verwerven van de erkenning van het samenwerkingsverband, wordt de naam AZ Oostende gebruikt voor de activiteiten van het samenwerkingsverband. Er wordt een gemeenschappelijk bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid opgericht waarin het AZ Damiaan en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV evenredig vertegenwoordigd zijn.

Beide ziekenhuizen behouden binnen deze samenwerking hun eigen bestuursorganen, managementstructuur en overlegstructuren met de artsen en het personeel. Ook de medewerkers van beide ziekenhuizen behouden hun statuut en blijven tewerkgesteld bij hun huidige werkgever (het AZ Damiaan of het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV). De artsen zullen betrokken worden bij het uittekenen van het geïntegreerd medisch beleid.

De nieuwe samenwerking gaat uit van de algemene principes van gelijkheid: ongeacht hun sociale, financiële of verzekerbaarheidstoestand, levensbeschouwing of afkomst mogen patiënten op de best mogelijke zorgverlening rekenen. De ultieme doelstelling: de activiteiten en de werking van beide ziekenhuizen verder en beter op elkaar afstemmen in het belang van de kwaliteit van de zorgverlening aan elke patiënt die een beroep doet op ziekenhuisdiensten in het Oostendse.

Gepubliceerd op donderdag 19 december 2019 0.00 u.