AZ Oostende – Serruys

Hoofdthemas

Read this page in English

Behandeling van brandwonden met verse aloë vera

In Sub-Sahara Afrika zijn brandwonden een veel voorkomende oorzaak van verminking en sterfte bij kinderen.

Banjul, de hoofdstad van Gambia, vormt hier geen uitzondering op. Brandwonden worden er vaak veroorzaakt door de houtskoolvuren die worden gebruikt om te koken op de koer van de woning. Wegens een gebrek aan betrouwbare elektriciteit en een hoge gasprijs, blijft houtskool de meest gebruikte energiebron voor het koken.

Dezelfde koer vormt echter vaak een speelruimte voor kinderen, waardoor een ongeval snel gebeurd is. Brandwonden door hete olie, kokend water of gloeiende houtskool komen vaak voor.

Er wordt weinig geïnvesteerd in preventieve maatregelen en de zorg na ontslag uit het ziekenhuis is vaak ontoereikend. Behandelingen waarvan de genezingskracht niet bewezen is en die daarom contraproductief werken, zijn nog veelvoorkomend.

Claudette Sarr-Krook is een Nederlandse inwijkeling in Gambia die er de stichting ‘Care for Natural’ oprichtte. Op een boerderijtje in Mariamakunda werd ook een centrum gestart voor brandwondenbehandeling bij kinderen. De behandeling bestaat uit het aanbrengen van verse opengesneden bladeren aloë vera die op de brandwonde worden gelegd.

In 2020 ontving de stedenband Oostende-Banjul een Europese projectsubsidie waarmee deze behandelingstechniek in de klinische omgeving van het Edward Francis Small Teaching Hospital (EFSTH) onderworpen werd aan een vergelijkende studie. Kinderen jonger dan 15 jaar van wie minder dan 25% van het volledige lichaam verbrand werd, werden of met Zilversulfadiazine (SSD) of met aloë vera behandeld tussen februari 2022 en juni 2023.

De studie toonde aan dat de behandeling met aloë vera even effectief is en vaak tot een betere en snellere genezing leidt. Met dit onderzoek werd ook beoogd om meer aandacht te vestigen op de noodzaak om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken bij brandwonden. De aanwezigheid en beschikbaarheid van aloë vera kan medische hulp bij de behandeling van brandwonden toegankelijker maken.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.