Babbelbank

Babbelbank

De coronacrisis heeft de laatste maanden het sociale leven volledig door elkaar gehaald. Het normale leven is nog niet aan de orde en dat zal opnieuw duidelijk merkbaar zijn tijdens de wintermaanden. Straat- en wijkfeesten zullen deze periode jammer genoeg ook niet kunnen plaatsvinden. Met het budget dat voorzien was voor subsidies voor straat- en wijkfeesten, heeft Stad Oostende veertig picknickbanken aangekocht. Oostendenaars kunnen de babbelbanken terugvinden op heel wat mooie, vaak minder gekende locaties in alle acht wijken van de Stad

Met de babbelbanken wil Stad Oostende ontmoetingen tussen buurt- en wijkbewoners faciliteren vanaf het moment dat de coronamaatregelen dat toelaten. In afwachting zijn de banken uiteraard de ideale plek om met het eigen gezin te verpozen. Vanuit de sociale partners kwam er de afgelopen tijd een signaal dat er nood is aan duurzame ontmoetingsplekken in de verschillende wijken van de stad. Met de babbelbanken wil Stad Oostende aan deze nood tegemoetkomen. Het is de bedoeling dat de banken in de toekomst ook gebruikt zullen worden als laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor allerlei diensten en initiatieven van Stad Oostende: denk bijvoorbeeld aan buurtwerk, welzijn, vrije tijd,...Naast de ontmoetingsfunctie, wil Stad Oostende de babbelbanken uitbouwen tot centrale plekken in de buurten van Oostende door ze af en toe een tijdelijke specifieke functie te geven. 


Sinds eind april vind je er ook QR-codes die leiden naar leuke doe activiteiten voor kinderen Bekijk het hier.

Van 1 juli tot 30 september 2021 kan je je laten meeslepen door de verhalen van Het Bankje Bekijk het hier.

Op deze locaties vind je de babbelbank terug: