Babbelbank

Babbelbank

Met het budget dat voorzien was voor de straat- en wijkfeesten van 2020 werden veertig Babbelbanken aangekocht. In 2021 werden er nog twintig banken bijgekocht voor personen met een beperkte mobiliteit. Deze banken staan verspreid over heel wat mooie, vaak minder gekende locaties in alle acht wijken van de Stad. 

Met de Babbelbanken wil Stad Oostende ontmoetingen tussen buurt- en wijkbewoners faciliteren. Verder kwam de Stad ook tegemoet aan de vraag van de sociale partners naar duurzame ontmoetingsplekken in de wijken.

De Stad wil de Babbelbanken verder uitbouwen tot centrale plekken in de buurten en wijken door ze af en toe een tijdelijke en specifieke functie te geven. Via de QR-codes werden bewoners naar een podcast geleid die telkens een ander thema in de kijker zetten. Denk hierbij aan de kerstverhalen, poëzie van eigen bodem, carnaval, enzovoort.

Tot slot is het de bedoeling dat de Babbelbanken in de toekomst gebruikt ook gebruikt zullen worden als laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor allerlei diensten en initiatieven van Stad Oostende. Denk bijvoorbeeld aan buurtwerk, welzijn, vrije tijd,…


Op deze locaties vind je de babbelbank terug: 

 
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.