Babbelbanken - De Orde van de Kloeffe

Interview met Glenn Dangreau, voorzitter van de Orde van de Kloeffe. 


HISTORIEK ORDE VAN DE KLOEFFE


Midden de jaren vijftig staken de handelaars van de Visserskaai, ook wel ‘neiringdoeners’ genaamd, onder impuls van Fernand “De Witten van de koaje” Monteny (Café Sonny Boy) en Blanche “Meetje van de koaje” Belpaeme (café Adriatique), de koppen bij elkaar om op de vrijdag van het carnavalsweekend een optocht te organiseren met als beginpunt de Visserskaai. De deelnemers, vaak uitgedost, kregen allen een ‘cimateire’ (veelkleurige, papieren kaarslamp) en wat cafégerelateerde drankbonnen. Op de tonen van een aantal fanfares trok de ongeorganiseerde stoet van ‘Maschers’ (carnavalsmaskers) door de binnenstad, met als apotheose de verbranding van ‘Tjannie Carbon’ op het Visserplein. De pop van Tjannie Carbon, volgens bronnen los en ludiek gebaseerd op volksfiguur Joannes ‘Tjannie’ Simons, representeerde alles wat het de Oostendenaars het afgelopen jaar lastig had gemaakt. Na de popverbranding werd de stoet ontbonden en werd het feest voortgezet in tal van cafés en dancings. De eerste editie in 1956 was een succes, waarop de Orde besloot om zich structureel te verenigen.

“De Orde van de Kloeffe”, verwijzend naar de klompen die veel vissers in die tijd droegen, was geboren en Fernand “de witten van de koaje” Monteny werd de eerste voorzitter. Toen hij zich na enkele jaren terugtrok, nam de jonge vishandelaar Gerard Dangreau het roer over. Hij behaalde de meerderheid van de stemmen en werd in 1959 verkozen als voorzitter. Het oude uniform, de vissersjumper en geelrode pullemuts, werd vervangen door een marineblauwe ‘smokes’, met wit hemd, zwarte vlinderdas, witte sjaal en een grote carnavalsmuts. De carnavalisten werden door andere vissers al snel de ‘Garçons’ gedoopt.

Onder Gerard kwam de cimateirestoet in de jaren ’60 en ’70 in volle bloei. Gerard stond naast carnaval ook mee aan de basis van de maatjeshappening en de Oostendse revue. Tot aan de dood van Gerard, in 2006, konden vrouwen niet officieel toetreden tot de Orde. Ze kwamen wel mee feestvieren en namen ook deel aan de stoeten, maar konden pas volwaardig lid worden nadat zijn neef, Glenn Dangreau, de voorzitterssjerp in 2007 overnam.

De huidige “Orde van de Kloeffe” bestaat uit een dertigtal actieve leden. En net als voorheen staat de groep mee in voor de organisatie van de cimateirestoet, de kindercimateirestoet, de folkloristische kinderspelen, verschillende bals, alsook de fameuze Kloeffeworp.

De groep beschikt over een aantal praalwagens, waaronder de Prinsenwagen, de Pompierwagen, het Boevenwagentje van Tjannie Carbon en de Kloeffewagen. Ter ere van Gerard Dangreau werd ook “de reus” gemaakt.