baken Schorregebied

Hoofdthemas

Read this page in English

WABSA

In 2020 ontving de stedenband Oostende-Banjul een Europese projectsubsidie waarmee de vergroening van Banjul sterk wordt gestimuleerd. De West African Bird Study Association (WABSA) monitort de aanwezigheid en verandering van vogelsoorten in het Tanbi Wetlands Complex (TWC), een groot mangrovegebied naast Banjul en een echte hotspot voor trekvogels en inheemse vogelsoorten.

Veel van de vogels in dit gebied spenderen de zomer in onze contreien. Het paapje is een trekvogel die overwintert ten zuiden van de Sahara. Ook de tapuit overwintert op de Afrikaanse savanne.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.