Bankdocument voor jeugdsubsidies

Een subsidie aan een feitelijke vereniging wordt gestort op de bankrekening van de feitelijke vereniging en nooit op een persoonlijke rekening.
We vragen daarom altijd een bankdocument toe te voegen aan de subsidieaanvraag.

Worden aanvaard:

  • Een schrijven van de bank waarin ze bevestigen dat het opgegeven rekeningnummer op naam staat van de vereniging.
  • Een rekeningafschrift waarop duidelijk de benaming van de rekening en het rekeningnummer staat. Een screenshot voldoet.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.