Basiseducatie na OKAN (BENO)

Hoofdthemas

Basiseducatie na OKAN (BENO)

Het kan voor 17-jarige jongeren ontmoedigend zijn als blijkt dat je na een jaar Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) nog steeds over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikt om in te stappen in het regulier voltijds onderwijs, een beroepsopleiding, een Centrum voor Deeltijds Onderwijs of een VDAB-opleiding. Ongekwalificeerd de schoolbanken verlaten loert dan om de hoek.

Voor deze jongeren organiseert Stad Oostende samen met Ligo – Centrum voor Basiseducatie in samenwerking met onder andere de VDAB, CVO Scala en Miras, OKAN Oostende en OKAN aan Zee, het Economisch Huis en de vzw’s Arktos en Groep INTRO, Basiseducatie na OKAN, kortweg BENO.

BENO is een intensief oriëntatiejaar voor anderstalige nieuwkomers van 17 (18 jaar worden ten laatste op 30 juni van het lopende BENO-jaar) tot 23 jaar waarin:

  1. de competenties van de jongeren versterkt worden; het betreft onder meer de (technische) kennis van het Nederlands (begrijpen, spreken, lezen en schrijven), wiskundige, ICT, communicatieve vaardigheden en voorbereiding op het theoretisch rijexamen rijbewijs B;
  2. de jongeren kennis maken met praktische modules uit de VDAB- en CVO-beroepsopleidingen,... zodat de jongeren ontdekken waar hun ambities en talenten liggen en een meer doelgerichte keuze maken naar (beroeps)opleiding of werk.

Meer info:

  • Joy Develder, educatief medewerker Ligo,

joy.develder@ligo-regiobow.be - T 059 80 18 83

  • Geert Saelens, onderwijsregisseur Stad Oostende,

geert.saelens@oostende.be - T 059 25 89 51

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.