Kunsttriënnale BEAUFORT 21 pakt in Oostende uit met Pillage of the Sea

Kunsttriënnale BEAUFORT 21 pakt in Oostende uit met Pillage of the Sea

Op de golfbreker staat een uitvergroot ‘steenmannetje’, een torentje van opeengestapelde stenen dat dient als oriëntatiepunt voor wandelaars en in vele culturen een spirituele betekenis heeft. Rosa Barba creëert een beeld van opeengestapelde zandzakken, als een denkbeeldige dam tegen de stijgende zeespiegel. Elke steen vertegenwoordigt een stad die dreigt overspoeld te worden door klimaatverandering, op haar feitelijke hoogteligging tegenover het zeeniveau. De grootte representeert het bevolkingsaantal. De titel verwijst naar dichtster Emily Dickinson, die door het aanzicht van de zee beroofd werd van haar woorden. De sculptuur vormt een visuele meetlat voor de klimaatverandering, terwijl eb en vloed bepalen hoeveel van het kunstwerk op elk moment zichtbaar is.

Praktisch

Gepubliceerd op donderdag 27 mei 2021 15.33 u.