Bekendmaking nr 013 - Afwijking op de reglementering in verband met kustrijwielen & het verkeer op de gewestwegen (zeedijk)

Vanaf 03 april om 00.00 u tot en met 30 september 2021 om 24.00 u wordt beslist om geen enkele fiets noch kustrijwiel, toe te laten op de zeedijkwandelweg tussen de Wellingtonrenbaan en Kursaal-Westhelling van zodra code "oranje" wordt opgemeten van het crowd control-systeem tijdens coronatijden waarbij de social distancing maatregelen, opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid in het gedrang komen, teneinde de veiligheid van de wandelaars op de zeedijk(wandelweg) te kunnen garanderen en dit telkens tot het einde van elke code "oranje"-melding.  

Deze maatregel geldt niet voor dat type kleutertransportmiddel waarbij een volwassene manueel dit vervoermiddel voor zich uit duwt of achter zich aan trekt en waarbij het kind zich niet op eigen kracht kan voortbewegen.