Bekendmaking 2022/23 - Reglement betreffende het meldpunt

Ee nieuwe flow en werkingsprincipes werden in een reglement gegoten, waarbij alle meldingen en klachten zullen geregistreerd, beantwoord en gerapporteerd worden via één gecentraliseerd, geïntegreerd en gedigitaliseerd  kanaal en waarbij er meer ingezet wordt op klantenbeleving met ook ruimte voor positieve feedback. Eén van de werkingsprincipes is dat meldingen en klachten, die langer dan één jaar na de feiten gesignaleerd worden, als onontvankelijk verklaard worden (m.u.v. GDPR-gerelateerde meldingen en klachten). Reden hiervoor is dat de aangekaarte feiten na één jaar nog moeilijk te achterhalen zijn.  

Het Reglement betreffende het Meldpunt omvat dus de werkingsprincipces en een duidelijke omschreven flow voor de melders.

Het team Meldpunt werd opgericht onder de bevoegdheid van het Contactcenter van de directie Publiekszaken binnen het departement Publieke Relaties.

De nieuwe flow van het Meldpunt zal het huidige systeem van de signaalkaarten vervangen. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.