Bekendmaking 2022/08 - Stedelijke verordening betreffende de huurkoetsen

De sector heeft laten blijken dat de onkosten voor het uitbaten van huurkoetsen ( hoefsmid, dierenarts, verzekering, voeders, hooi, stro, enz … ) enorm zijn gestegen. Ze vragen bijgevolg een prijsaanpassing. De laatste prijsaanpassing dateert van 29/03/2016.

In de huidige verordening, goedgekeurd in 2019, staat in artikel 6 vermeld dat het tarief dat de koetsier wenst te hanteren vooraf door het College van Burgemeester en Schepenen dient goedgekeurd te worden.
Om eenvoudiger te kunnen inspelen op de evolutie van de onkosten en om gemakkelijk te kunnen inspelen op de prijzen volgens het seizoen wordt artikel 6 aangepast, zodat de tarieven niet meer door het College van Burgemeester en Schepenen worden goedgekeurd.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.