Bekendmaking 2022/12 - Subsidiereglement voor het betaalbaar maken van niet inkomensgerelateerde plaatsen

Er dienen zich enkele wijzigingen aan. Dit naar aanleiding van het behandelen van de dossiers, waarin er enkele tekorten van het subsidiereglement werden opgespoord. Hier wil de Stad een structureel antwoord op bieden door deze op te nemen in het subsidiereglement. Ook werden er enkele verduidelijkingen opgenomen rond de bewijslast en de termijnen hiervan, alsook met de voorwaarde om een opvanginitiatief een aantal jaren open te houden na het ontvangen van een subsidie. 

Er werd ook gekozen om de compensatie voor de negatieve gevolgen van COVID met 1 jaar te verlengen. Dit zolang Kind en Gezin ook een compensatie voorziet. Ondertussen is de compensatieregeling zo georganiseerd dat ouders niet meer vrij kunnen kiezen om hun kindje zonder reden niet te brengen naar de kinderopvang (en de opvang hiervoor compensatie ontvangt), maar dat de ouder een bewijslast heeft naar de opvang toe om een covid-gerelateerde afwezigheid te staven. Afhankelijk van de epidemiologische situatie, verstrengt Kind en Gezin ook de voorwaarden, tot zelf het volledig afbouwen van de compensatie. 

Volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • Het nieuwe organogram, nl. Departement Mens, Directie Zorg wordt doorgevoerd
  • De naamswijziging van de dienst Gezinsopvang (vroeger Gezinsopvang Oostende)
  • Een verduidelijking van de gevolgen van een uitbreiding van subsidie bij Kind en Gezin
  • Een verduidelijking van de controle op het ingediende dossier + termijnen om bewijsstukken te voorzien + een aangepast aanvraagformulier
  • Een verlenging van Artikel 9bis over de Coronacrisis voor het kalenderjaar 2022
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.