Bekendmaking 2022/13 - Subsidiereglement ter ondersteuning van startende, bestaande en uitbreidende opvanginitiatieven voor kinderen

Er dienen zich enkele wijzigingen aan. Dit naar aanleiding van het behandelen van de dossiers, waarin er enkele tekorten van het subsidiereglement werden opgespoord. Hier wil de Stad een structureel antwoord op bieden door deze op te nemen in het subsidiereglement. Ook werden er enkele verduidelijkingen opgenomen rond de bewijslast en de termijnen hiervan, alsook met de voorwaarde om een opvanginitiatief een aantal jaren open te houden na het ontvangen van een subsidie. 

Er werd ook gekozen om de compensatie voor de negatieve gevolgen van COVID met 1 jaar te verlengen. Dit zolang Kind en Gezin ook een compensatie voorziet. Ondertussen is de compensatieregeling zo georganiseerd dat ouders niet meer vrij kunnen kiezen om hun kindje zonder reden niet te brengen naar de kinderopvang (en de opvang hiervoor compensatie ontvangt), maar dat de ouder een bewijslast heeft naar de opvang toe om een covid-gerelateerde afwezigheid te staven. Afhankelijk van de epidemiologische situatie, verstrengt Kind en Gezin ook de voorwaarden, tot zelf het volledig afbouwen van de compensatie. 

Volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • Het nieuwe organogram, nl. Departement Mens, Directie Zorg wordt doorgevoerd
  • De naamswijziging van de dienst Gezinsopvang (vroeger Gezinsopvang Oostende)
  • Een uiteenzetting mét praktisch voorbeeld over hoe de subsidie over een periode van 7 jaar berekend wordt, indien de opvang tijdens die periode in plaatsen uitbreidt
  • Een uiteenzetting mét praktisch voorbeeld over hoe de subsidie over eenperiode van 7 jaar berekend wordt, indien de opvang tijdens die periode in plaatsen mindert, maar niet stopt.
  • Een administratieve vereenvoudiging door de voorwaarde van de minimale openingsduur na het aanvragen van de subsidie te wijzigen voor groepsopvang van 6 naar 5 jaar; zoals dit    ook al het geval was voor gezinsopvang (voor investering en werkingsmiddelen; voor subsidie inkomensgerelateerde opvang)
  • Een verduidelijking bij stopzetting/einde vergunning welke datum in het dossier gebruikt wordt bij het berekenen van de terugvordering
  • Een aanvulling van de bewijslast voor het aanvragen van de locatiesubsidie + aangepast aanvraagformulier
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.