Bekendmaking 2022/16 - Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad - wijziging

Tijdens de zitting van de Gemeenteraadvan 24 juni 2019 werd het huishoudelijk reglement voor de legislatuur 2019-2024 goedgekeurd, dit werd voor het laatst gewijzigd in de raadszitting van 25 januari 2021.

Bij decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking van de lokale democratie werd in het Decreet Lokaal Bestuur een mogelijkheid ingeschreven om hybride of digitaal te vergaderen. Het lokaal bestuur is vrij om in deze mogelijkheid te voorzien maar moet dit vastleggen in het huishoudelijk reglement. 

De wijziging van het voormelde huishoudelijk reglement werd goedgekeurd.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.