Bekendmaking 2022/17 - Reglement - mobiliteits- en ondersteuningspremie voor personen met een beperking

Er wordt gekozen om de oudere reglementen op te heffen. Een nieuw aangepast reglement werd goedgekeurd dat er voor zorgt dat de mobiliteits- en ondersteuningspremie veel toegankelijker wordt. 

De focus op mensen met een beperking op mobiliteit is een middel tegen vereenzaming en verhoogt de inclusie van deze doelgroep. De focus op zorg voor kinderen met een beperking is een middel om erkenning te geven aan mensen die zorg dragen voor elkaar.

Het nieuwe kader zorgt voor een vereenvoudiging van de procedure tot aanvraag en toekenning en zorgt er tevens voor dat het budget beter wordt benut. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.