Bekendmaking 2022/18 - Reglement wijkprikkels

In het bestuursakkoord 2019-2024 wordt sterk de kaart getrokken van burgerparticipatie, waarbij een burgerbudget wordt voorzien en wijk in beweging wordt geoptimaliseerd.

116. De actie “Wijk in Beweging” wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd; het moet een belangrijk instrument zijn om de betrokkenheid en sociale cohesie in de wijken te verhogen.