Bekendmaking 2022/20 - Stedelijk reglement voor de machtiging voor standplaatstaxi’s

Sinds het nieuwe Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering betreffende de exploitatievoorwaarden hiervan wordt het individueel bezoldigd personenvervoer op Vlaams niveau geregeld.

Uitzondering hierop zijn de machtigingen voor standplaatstaxi’s.

De Stad kan bijgevolg het aantal machtigingen voor standplaatsen op de openbare weg op haar grondgebied beperken, alsook de duur van de machtiging en de overdraagbaarheid ervan, kan de gevallen waarin de machtiging kan worden ingetrokken of geschorst, alsook de procedure ervan bepalen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.