Bekendmaking 2022/24 - Politieverordening betreffende de begraafplaatsen, het lijkenvervoer, de lijkenbewaarplaatsen en de neerlatingen op zee

Begrafenisrituelen en herdenkingsnoden evolueren voortdurend. Inwoners, met of zonder migratieachtergrond, willen waardig afscheid nemen van overledenen. De laatste Politieverodening op de begraafplaatsen, het lijkenvervoer, de lijkenbewaarplaatsen en de neerlatingen op zee dateert van 23 april 2010 en dient geactualiseerd te worden aan de huidige situatie rond begraven en concessies op de begraafplaatsen.

Naast de actualisatie van bepaalde termen en diensten (dienst openbaar domein in plaats van dienst begraafplaatsen), worden volgende wijzigingen voorgesteld:

 • huisdieren aan de leiband worden toegelaten, weliswaar aangelijnd, 
 • Online reserveringmodule voor begrafenisondernemers om plechtigheden te plannen 7/7 en 24/24
 • mogelijkheid tot thuis opbaring van het lichaam mits naleving van strikte voorwaarden
 • Wijziging naam kinderperk naar koesterweide
 • Indien er wordt gekozen om na de bijzetting in onvergunde grond, een concessie aan te kopen, dan wordt de einddatum van de concessie berekend vanaf het ogenblik van de eerste bijzetting in een onvergund graf;
 • Verlengingen van een concessie kan in veelvouden van 5 jaar met een minimum van 10 jaar en maximum van 50 jaar;
 • Inrichten van een urnentuin voor biologisch afbreekbare urnen, waarbij er geen verwijzing of gedenkteken op de plaats van begraving zal worden voorzien. Enkel de gps coördinaten worden bijgehouden. 
 • Boventallige urnen: uitbreiding van het maximaal toegelaten aantal gelijk aan 3 maal het aantal plaatsen in de concessie
 • bij bijzetting in een bestaande concessie dient deze nog minstens 10 jaar te lopen, anders is een vernieuwing van de concessie nodig
 • Indien er niemand nominatief werd aangeduid door de vergunninghouder en er zijn nog beschikbare plaatsen in de concessie, kunnen nabestaanden tot en met de 4e graad begraven worden;
 • Op de koesterweide is er expliciete vermelding van ‘doodgeborenen of foetussen’;
 • Moslimperk en Joodsperk: mogelijkheid om uniforme keuze per perk te maken (rechtopstaande steen of verticale grafsteen);
 • belettering op urnenkelder kan vrij aangebracht worden door de nabestaanden (lettergrootte tussen 2 en 3,5 cm).  De stad zal dus niet meer instaan voor het aanbrengen van de letters waardoor er geen wachttijd meer zal zijn tegen dat de namen zijn aangebracht op de urnenkelder.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.