Bekendmaking 2022/26 - retributieverordening op het afleveren van vastgoedinformatie

Retributieverordening op verstrekken  van inlichtingen over onroerende goederen. De informatie wordt aangevraagd en afgeleverd via het Vastgoedinformatieplatform.