Bekendmaking 2022/27 - Stedelijke verordening betreffende het brengen van straatanimatie op de openbare weg

De aangepaste verordening bevat enkele belangrijke wijzigingen:

- Straatanimatie kan worden uitgevoerd door solo artiesten, of door kleine groepen van maximaal 10 personen.

- Straatanimatie is mogelijk op het volledige grondgebied van Oostende.

- Een vergunning wordt afgeleverd voor de maximale duur van 3 maanden.

- Straatanimatie is elke dag tussen 10.00 en 21.00 uur toegelaten.

- De aanvrager dient zijn aanvraag in via het digitale evenementenloket.