Bekendmaking 2022/28 - Bemiddelingsreglement voor minderjarigen - project undo

De Stad krijgt regelmatig klachten over jongeren die overlast veroorzaken. Een aantal van deze jongeren blijken minderjarig te zijn. Doordat minderjarigen niet worden opgenomen in onze

Stedelijke verordeningen kunnen de bevoegde autoriteiten enkel via het Parket optreden. Hierdoor heerst er een gevoel van straffeloosheid bij de burgers ten aanzien van minderjarigen die overlast plegen.

Met het 'Undo-project' wil de Stad een positief antwoord bieden op grensoverschrijdend gedrag van minderjarigen. Het project is gericht op herstel en heeft als doel een signaal te geven naar de minderjarigen alsook naar hun ouders. Ze krijgen de kans om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de gepleegde feiten. Als de alternatieve maatregel slaagt, vervalt de gemeentelijk administratieve geldboete. Voor het Undo-project werd een bemiddelingsreglement opgemaakt.