Bekendmaking 2022/29 - Stedelijke verordening betreffende de openbare reinheid

Inbreuken op artikels 5, 6§1, 6§2, 23, 24, 33, 34 van deze verordening kunnen eveneens worden bestraft met een gemeentelijk administratieve sanctie wanneer ze door minderjarige overtreders worden begaan, die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt (maximaal 175,00 euro).