Bekendmaking 2022/31 - Stedelijke verordening betreffende orde en veiligheid

Inbreuken op artikel 007 en 019 van deze verordening kunnen eveneens worden bestraft met een gemeentelijk administratieve sanctie wanneer ze door minderjarige overtreders worden begaan, die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt (maximum 175,00 euro).