Bekendmaking 2022/32 - Stedelijke verordening strand en duinen

Inbreuken op artikel 001 en 021 van deze verordening kunnen eveneens worden bestraft met een gemeentelijk administratieve sanctie wanneer ze door minderjarige overtreders worden begaan, die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt (maximaal 175,00 euro).