Bekendmaking 2022/34 - Stedelijke verordening mbt activiteiten verbonden aan handelszaken en ondernemingen

Naar aanleiding van het grote succes van de testfase van de tweewekelijkse boerenmarkt op het Mariakerkeplein wordt de verordening aangepast om deze markt op woensdag te organiseren, dit van 14u tot 18u. Op deze markt worden enkel lokale producten aangeboden en wordt per product slechts 1 standplaats toegewezen.

Door het verdwijnen van de enige supermarkt op de Vuurtorenwijk, wordt met het organiseren van een wekelijkse markt op het Sint-Antoniusplein een alternatief aangeboden voor de buurtbewoners. De markt zal worden georganiseerd elke week op vrijdag van 06u tot 13u. De marktdag werd gekozen na bevraging bij de potentiele marktkramers. Ook op deze markt zal per product maar 1 standplaats worden toegewezen.

Naar analogie met de regels betreffende het gebruik van de lokalen binnen de ontmoetingscentra en gelet op het pluralistisch karakter van de stad Oostende werd in de bijzondere bepalingen voor de openbare markten (artikel 5.1.3) opgenomen dat er op de openbare markten geen standplaatsen worden toegekend aan politieke of religieuze verenigingen voor activiteiten met een partijpolitieke of religieuze achtergrond.