Bekendmaking 2022/35 - Gebruiksovereenkomst voor een transitwoning inclusief huishoudelijk reglement voor het gebruik van een transitwoning

De Stad Oostende heeft sinds 2004 transitwoningen in beheer om personen op te vangen van wie de woning onbewoonbaar werd verklaard. Alle modaliteiten omtrent het ter beschikking stellen van een transitwoning worden bepaald in een gebruiksovereenkomst en een huishoudelijk reglement. 

Een herziening en bijsturing van alle modaliteiten opgenomen in de gebruiksovereenkomst en het huishoudelijk reglement was nodig. 

Gezien de veranderende maatschappelijke contexten heeft dit ook een impact op de begeleidingen van de bewoners die een transitwoning betrekken. Een aantal artikelen in de huidige gebruiksovereenkomst en huishoudelijk reglement dienen geherformuleerd te worden om de verwachtingen ten aanzien van de bewoners scherp te stellen en helder te formuleren. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.