Bekendmaking 2022/36 - Reglement houdende de subsidiëring van de Seniorenadviesraad en reglement van de seniorenverenigingenen

Het subsidiereglement voor de Seniorenadviesraad

Het subsidiereglement voor de seniorenverenigingen (opgeheven GR 25.01.2021)