Bekendmaking 2022/37 - Regelment houdende subsidiëring van seniorenverenigingen

Het bestaande reglement voor subsidiëring van seniorenverenigingen uit 2013 wordt opgeheven en vervangen door het nieuwe subsidiereglement dat meer duidelijkheid biedt voor de seniorenverenigingen wat betreft de voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie én de documenten die bij de aanvraag en het stavingsdossier ingediend moeten worden.