Bekendmaking 2022/38 - Stedelijke verordening betreffende orde en veiligheid - wijziging

De problematiek m.b.t. het oneigenlijk gebruik en verhandelen van lachgas zorgt voor overlast op het openbaar domein en heeft tal van gezondheidsrisico's voor de gebruikers zelf.  Door een verbod op het oneigenlijk gebruik en het verhandelen van lachgas in te voeren, kan er opgetreden worden bij overtredingen en is er tevens de mogelijkheid om via GAS-bemiddeling door te verwijzen naar geschikte hulpverlening. 

In de openbare ruimte en in private maar voor publiek toegankelijke plaatsen geldt een verbod op:

  • gebruik en/of bezit van lachgas met het oog op het (laten) inhaleren hiervan
  • verhandelen van lachgas als de handel hiervan gericht is op het (laten) inhaleren van dit gas
  • verhandelen en/of bezitten van voorwerpen indien gericht op het faciliteren van het inhaleren van lachgas                     

Oneigenlijk gebruik, bezit en verhandelen van lachgas vereist een 1-op-1-benadering, eerder dan een algemeen preventieve aanpak. Via GAS-bemiddeling kan gericht doorverwezen worden naar hulpverlenende instanties betreffende druggebruik.