Bekendmaking 2022/40 - Gebruiksreglement Foodsavers regio Middenkust

Sinds 2 maart 2022 fungeert Foodsavers regio Middenkust als distributiepunt voor verse goederen, droge voeding en FEAD-goederen. Sinds 2 maart startte Foodsavers regio Middenkust ook de gefaseerde levering van voedseloverschotten aan voedselverdeelpunten in de regio op vraag van en in overleg met de betrokken lokale besturen.

Voor de verdeling op lokaal niveau zal er samengewerkt worden met lokale afnemers. Deze staan in voor het herverdelen of verwerken van de producten. Hiertoe is een gebruikersreglement opgemaakt. De afnemer die wil deelnemen aan het project zal moeten voldoen aan de voorwaarden, opgenomen in dit reglement. Daarnaast moet de afnemer verklaren zich te houden aan de regels en bepalingen uit dit reglement. Het reglement betreft een engagementsverklaring door de afnemer dat door hem ondertekend wordt.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.