Bekendmaking 2022/41 - Academiereglement Deeltijds Kunstonderwijs

De regelgeving bepaalt dat de inrichtende macht voor elk van haar academies een academiereglement moet vastleggen. Een academiereglement maximaal afgestemd op de school zonder in te druisen tegen de regelgeving. 

Het Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee zijn vanuit de regelgeving verplicht om de leerlingen bij inschrijving te informeren over onder andere toelatingsvoorwaarden, procedure inschrijving, inschrijvingsgelden, organisatie van de lessen, gedragsregels,....

Het academiereglement wordt regelmatig bijgewerkt op vraag van het Agentschap voor onderwijsdiensten (Agodi), de onderwijsinspectie en/of de directeurs van het deeltijds kunstonderwijs.