Bekendmaking 2022/42 - Subsidiereglement Sociale Economie - Ondersteuning Individuele Tewerkstelling langdurig Werklozen

Stad Oostendewil inzetten op economische ontwikkeling en verhoogde tewerkstelling.  Eén van de sectoren daarin is de Sociale Economie en de tewerkstelling van kansengroepen.  De Stad Oostende wil werkgevers die langdurig werklozen aanwerven financieel ondersteunen.

De Stad Oostende wil aan de werkgevers die een persoon aanwerven die reeds meer dan twee jaar werkloos is ook een toelage verlenen.  Deze subsidie bedraagt 2.125,00 euro per aangeworven werknemer.  Dit is de helft van het bedrag van de Vlaamse aanwervingsincentives, en komt dus bovenop de Vlaamse toelage.

De voorwaarden en modaliteiten voor deze subsidiëring worden omschreven in het bijgaande "Subsidiereglement Ondersteuning Individuele Tewerkstelling langdurig Werklozen".