Bekendmaking 2022/45 - Belastingverordening op het gebruik van het openbaar domein - wijziging

Naar analogie van de reeds opgenomen markten in het reglement dienen voor de markten op het Sint-Antoniusplein en op het Mariakerkeplein tarieven voor een dag en voor jaarabonnementen te worden bepaald.

De tarieven per strekkende meter voor het Sint-Antoniusplein en op het Mariakerkeplein worden bepaald op 4,00 euro per dag, 168,00 euro voor een jaarabonnement één dag per week en 123,00 euro voor een jaarabonnement per bijkomende dag in dezelfde week.

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen.

Om de index vanaf 2022 te berekenen wordt beroep gedaan op de gegevens op de website van de Federale Overheidsdienst Economie (http://statbel.fgov/nl:themas/consumptieprijzen).

Bij de berekening van de tarieven op basis van de index is het aangewezen om afrondingsregels toe te passen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.