Bekendmaking 2022/47 - Stadsatelier - huishoudelijk reglement - wijziging

De opdracht van het Stadsatelier bestaat uit verscheidene deelopdrachten:

  • Aan projectgebonden ruimtelijke uitvoeringsplannen kwaliteitsadvies en begeleiding geven. Dit projectgebonden advies moet een dialoog zijn tussen ontwikkeling van de algemene nieuwe ruimtelijke visie en de real-time vraag naar mogelijkheden voor nieuwe projecten.
  • Parallel hiermee de nieuwe inbreidingsprojecten, te begeleiden en er een finaal advies over te geven, met bijzondere aandacht voor nieuwe woonvormen.
  • De strategische bouwprojecten, voorafgaand aan het indienen van een bouwaanvraag, te begeleiden, adviseren en sturen als waakfunctie over de stedenbouwkundige kwaliteiten en de architecturale meerwaarde die de grote projecten moeten hebben.
  • Ondersteuning en begeleiding geven naar het  AG Renov'O i.k.v. ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouwkundige kwaliteiten en architecturale meerwaarde.

In het huishoudelijk reglement wordt de opdracht van het SAO vastgelegd zoals deze door de gemeenteraad van de stad Oostende werd opgedragen. Verder biedt dit reglement een kapstok voor de dagelijkse werking, de rol van de voorzitter, die van de leden en die van het secretariaat en de grafische ondersteuning, het verloop van de zittingen, de doorstroming van informatie van en naar de stedelijke administraties, etc. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.