Bekendmaking 2022/49 - Belastingverordening op het te huur stellen en het in huur geven van gemeubelde kamers – wijziging

De Gemeenteraad nam op 14 december 2019 de Belastingverordening op het te huur stellen en het in huur geven van gemeubelde kamers aan voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025. 

Doordat de stad Oostende onmogelijk oneindig in de tijd de stijgende kosten en de jaarlijkse aanpassing van de inflatie kan blijven opvangen, is het verantwoord het tarief vanaf heden te indexeren.

Vanaf het aanslagjaar 2022 zal het tarief worden aangepast aan de levensduurte waarbij het tarief zal worden geïndexeerd aan de hand van de consumptieprijzen.

Om de index vanaf aanslagjaar 2022 te berekenen wordt beroep gedaan op de gegevens op website van de Federale Overheidsdienst Economie (http://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex).

Bij de berekening van het tarief op basis van de index is het aangewezen om de afrondingsregels toe te passen.