Bekendmaking 2022/50 - Belastingverordening inzake opcentiemen op de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten – aanneming

De Gemeenteraad besliste op 22 november 2021 voor het aanslagjaar 2022 een Belastingverordening inzake opcentiemen op de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten aan te nemen en het tarief vast te stellen op 100 opcentiemen op de gewestelijke belasting op de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Voor het aanslagjaar 2023 moet de Stad Oostende de Belastingverordening opnieuw aannemen en het tarief vastleggen.

De verkrotting en verwaarlozing van bedrijfsruimten op het grondgebied van de Stad Oostende moet worden voorkomen en bestreden.