Bekendmaking 2022/51 - Belastingverordening inzake opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanneming

De Gemeenteraad besliste op 22 november 2021 voor het aanslagjaar 2022, een Belastingverordening inzake opcentiemen op de onroerende voorheffing aan te nemen en het tarief vast te leggen op 1.259,45 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Voor het aanslagjaar 2023 moet de Stad Oostende de Belastingverordening opnieuw aannemen en het tarief vastleggen.