Bekendmaking 2022/54 - Belastingverordening betreffende het gebruik van het openbaar domein – wijziging

De tarieven voor de vaste standplaatsen in artikel 20 E. (standplaats op het openbaar domein, andere dan op de openbare markten) worden aangepast naar bedragen die meer in de lijn liggen met de huidige marktwaarde van de handelspanden in de omgeving. 

Dit is zowel het geval voor de frietkramen, de ijskramen en kramen met visproducten op de verschillende locaties.

Voor vaste standplaatsen die niet onder de in artikel 20 E vanaf 1 t.e.m. 3 opgesomde kramen vallen, wordt een tarief ingevoerd onder kramen met andere producten. 

Door de wijziging van de belastingverordening wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de tarieven aan te passen aan het indexcijfer vanaf het aanslagjaar 2023.

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen.

Om de index vanaf 2023 te berekenen wordt beroep gedaan op de gegevens op de website van de Federale Overheidsdienst Economie (http://statbel.fgov/nl:themas/consumptieprijzen).

Bij de berekening van de tarieven op basis van de index is het aangewezen om afrondingsregels toe te passen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.