Bekendmaking 2022/56 - Retributieverordening voor diensten en prestaties ter gelegenheid van begravingen – wijziging

Vanaf 2023 wordt een vergoeding gevraagd voor extra prestaties. Dit is voor begrafenisplechtigheden die buiten de normale diensturen vallen. Dit geldt voor de weekdagen vanaf 15u30 (maandag tot vrijdag) en op zaterdag. Per plechtigheid wordt hiervoor een retributie gevraagd van 75,00 euro. 

In hoofdstuk IX, artikel 18 wordt naast de vergoedingen voor grond en grafkelder vanaf 2023 ook een vergoeding gevraagd voor een afdekplaat voor een columbarium of urnenveld.

Ook wordt door de wijziging van dit retributiereglement van de gelegenheid gebruik gemaakt om de tarieven aan te passen aan het indexcijfer vanaf het aanslagjaar 2023.

De tarieven worden aangepast aan de huidige levensduurte waarbij de tarieven jaarlijks zullen worden geïndexeerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen.

Om de index te berekenen wordt beroep gedaan op de gegevens op de website van de Federale Overheidsdienst Economie (http://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex)

Bij de berekening van de tarieven op basis van de index is het aangewezen om afrondingsregels toe te passen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.