Bekendmaking 2022/57 - Retributieverordening op het parkeren – wijziging

Het reglement dient te worden aangepast om te voorzien in de wijzigende behoeften inzake parkeren in de Stad Oostende.

De doelstelling is het voorzien van een goede parkeerrotatie. Ook zorgt de Stad Oostende voor een oplossing inzake de gevallen waarbij aannemers bepaalde werken dienen uit te voeren.

Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om technische aanpassingen aan te brengen aan de Retributieverordening. 

Artikel 3 vermeldt de diverse tarieven die in de gewijzigde verordening zijn opgenomen.

In artikel 4 wordt omschreven hoe tarief 2 kan worden betaald.

In artikel 5 wordt het gratis tarief, nl. tarief 3, omschreven en hoe deze parkeersessie kan worden aangevraagd.

Artikel 6 bepaalt wanneer tarief 1 wordt aangerekend. Dit is wanneer geen geldig betalingsopdracht of parkeersessie is uitgevoerd, noch over een voldoende debitering van de elektronische betaalparkeerkaart beschikt. In dit artikel worden ook de retributies bepaald.

De vrijstelling van retributie voor personen die houder zijn van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het Koninklijk Besluit wordt in de gewijzigde Verordening in een apart artikel 10 opgenomen.

In de artikelen 3 en 16 wordt een bijkomend tarief 5 ingevoerd. Dit geldt voor aannemers die in de betalende zone, werken voor kleine aannemingen uitvoeren. Deze aannemers dienen zich daarvoor te laten registreren aan het loket van de parkeerbeheerder. De diverse tarieven worden in artikel 16 vermeld, per dag, per maand, per 3 maand en per 6 maand. 

In artikel 7 wordt "op plaatsen voor kortparkeren" geschrapt omdat er in hetzelfde artikel reeds wordt verwezen naar op alle bovengrondse parkeerplaatsen in het centrum.

Artikel 9 bepaalt dat personen die houder zijn van een geldig parkeerkaart categorie B met als doelgroep zorgverstrekkers ook op plaatsen voorbehouden voor houders van gemeentelijke parkeerkaarten mogen parkeren. Zij mogen maximaal anderhalf uur op deze voorbehouden plaatsen blijven staan.

Voor technici die dringende herstellingen dienen uit te voeren conform artikel 006 van de stedelijke verordening betreffende het parkeren, worden in artikel 11 vrijgesteld van retributie.

In artikel 12 wordt de vrijstelling van de retributie op de voorbehouden en betaalde plaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen geschrapt. Betalend parkeren heeft als doelstelling het voorzien van een goede parkeerrotatie. Voornamelijk nabij handelskernen is een dergelijke rotatie wenselijk en aangewezen, in functie van de dienstverlening en hun bereikbaarheid.

In artikel 14 wordt een omschrijving van tarief 4 opgenomen. Dit tarief wordt aangerekend wanneer diegene die het motorvoertuig heeft geparkeerd en niet beschikt over een geldige gemeentelijke parkeerkaart. 

In de artikelen 17 en 18  wordt de parkeerjeton voor een halfuur gratis te parkeren vervangen door  een gratis parkeerrecht voor maximaal 30 minuten. 

Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om technische aanpassingen aan te brengen aan de Retributieverordening.