Bekendmaking 2022/58 - Belastingverordening op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand – wijziging

De tarieven voor onbewoonbaar/ongeschikt, leegstand en verwaarlozing worden gelijkgeschakeld en worden verhoogd. De administratieve boete bij het laattijdig melden van de overdracht van het zakelijk recht wordt ook verhoogd.

Er worden een aantal technische aanpassingen doorgevoerd om bepaalde procedures in het reglement uitvoeriger en duidelijk te omschrijven in de verordening en worden onder andere de vroegere benaming van diverse instellingen en/of wetgeving aangepast aan de huidige.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.