Bekendmaking 2022/60 - Reglement betreffende de huwelijksplechtigheden - Aanpassingen

Op 26 april 2021 keurde de Gemeenteraad het nieuwe Reglement betreffende huwelijksplechtigheden goed. 

Door de stijgende loon- en energiekosten en de stijgende materiaalprijzen is het aangewezen om een aantal aanpassingen aan het Reglement betreffende huwelijksplechtigheden door te voeren. 

Zo zullen er -naar analogie met de andere centrumsteden- geen recepties meer aangeboden worden door de Stad na de huwelijksplechtigheden. 

De retributies voor de huwelijksplechtigheden worden aangepast maar de koppels blijven de mogelijkheid hebben om gratis te huwen op dinsdagvoormiddagen. 

Het aangepaste Reglement betreffende huwelijksplechtigheden zal van toepassing zijn voor huwelijksplechtigheden waarvan de aangifte gebeurd is vanaf 1 januari 2023. Voor huwelijksplechtigheden waarvan de aangifte gebeurd is vóór 1 januari 2023, blijft het Reglement betreffende huwelijksplechtigheden, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 26 april 2021, nog van kracht.