Bekendmaking 2022/61 - Huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang

Binnen de dagelijkse werking van de dienst Buitenschoolse Kinderopvang werden enkele praktische wijzigingen doorgevoerd. Dit in het kader van samenwerkingen met andere diensten, aanbieden van een betere en uitgebreidere dienstverlening of om de werkbaarheid van de dienst te optimaliseren. Deze wijzigingen in de dagelijkse werking dwingen ons ertoe om het huishoudelijk reglement en de inschrijvingsformulieren aan te passen aan deze vernieuwingen. 

Eveneens worden de ouderbijdragen herzien aan de hand van de indexatie.