Bekendmaking 2022/63 - Subsidiereglement clubwerking Oostendse sportverenigingen

Het subsidiereglement 'Clubwerking Oostendse sportverenigingen' onderging enkele aanpassingen.

Concreet houden de aangebrachte wijzigingen in dat eventuele restbudgetten van enkele parameters een andere bestemming krijgen en overgezet worden naar de parameter infrastructuur. Dit om de clubs die een werking hebben in niet-stedelijke infrastructuur en die door de energiecrisis geconfronteerd worden met hogere energie- en huurkosten meer ondersteuning te bieden.