Bekendmaking 2022/64 - Retributieverordening op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein – aanneming

Sedert verschillende jaren kunnen de gemeenten aan de distributienetwerkbeheerders een retributie aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas.

De Gemeenteraad nam op 14 december 2019 de  Retributieverordening op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein aan voor de periode van 01 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

Het huidig reglement vervalt voor Fluvius op 31 december 2022.

In de Raad van Bestuur van Fluvius werden de tarieven voor de jaren 2023, 2024 en 2025 vastgelegd. 

Om de continuïteit te bevorderen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 werd deze geactualiseerde versie van het bestaande typereglement door de Gemeenteraad goedgekeurd.