Bekendmaking 2022/66 - Reglement Stad betreffende fiscale vorderingen

Dit reglement bepaalt naast de modaliteiten van het ontvangstenbeheer de stedelijke administratiekosten die de meerkost vergoeden verbonden aan de bijkomende administratieve handelingen bij de invordering en inning van schuldvorderingen wanneer de schuldenaar duidelijk onwillig is. Het betreffen vermijdbare kosten die de wanbetaler door eigen nalatigheid of gebrek aan tijdig handelen, behoudens overmacht, veroorzaakt heeft.

De reƫle kosten van gerechtsdeurwaarders en deze aangerekend door andere administraties, bijvoorbeeld voor het nemen van een hypothecaire inschrijving worden op grond van de wettelijk voorziene principes doorgerekend.

Daarnaast gelden er evenwel ook meerkosten voor de stedelijke administratie en dus onrechtstreeks voor de gemeenschap, bestaande uit materiaal en personeelskost. 

Voor fiscale vorderingen zijn er ook de wettelijke intresten vanaf de eerste dag van de maand na vervaldatum in navolging van artikel 414 van het WIB92.

De opgesomde administratiekosten zullen worden aangerekend voor enerzijds niet-betwiste fiscale vorderingen en anderzijds betwiste fiscale vorderingen waarvoor na gerechtelijke procedure een uitvoerbare titel wordt bekomen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.