Bekendmaking 2022/67 - Reglement Stad betreffende niet-fiscale vorderingen

Dit reglement bepaalt naast de modaliteiten van het ontvangstenbeheer de stedelijke administratiekosten die de meerkost vergoeden verbonden aan de bijkomende administratieve handelingen bij de invordering en inning van schuldvorderingen wanneer de schuldenaar duidelijk onwillig is. Het betreffen vermijdbare kosten die de wanbetaler door eigen nalatigheid of gebrek aan tijdig handelen, behoudens overmacht, heeft veroorzaakt.

De reƫle kosten van gerechtsdeurwaarders en deze aangerekend door andere administraties, bijvoorbeeld voor het nemen van een hypothecaire inschrijving worden op grond van de wettelijk voorziene principes doorgerekend.

Daarnaast gelden er evenwel ook meerkosten voor de stedelijke administratie en dus onrechtstreeks voor de gemeenschap, bestaande uit materiaal en personeelskost.