Bekendmaking 2023/01 - Subsidiereglement - Projectoproep Sociale Economie Stad Oostende 2023

In uitvoering van dit Bestuursakkoord heeft het Stadsbestuur de regierol op zich genomen met betrekking tot de ontwikkeling van projecten inzake Sociale Economie in de stad en de regio.  Daarvoor wordt in overleg getreden met alle betrokken actoren in deze sector.

De Vlaamse Overheid heeft eveneens een aantal beslissingen genomen in het kader van de herstructurering van projecten inzake sociale economie.  Belangrijke nieuwe spelers in deze sector zijn de Maatwerkbedrijven en de Maatwerkafdelingen.

De Stad Oostende wenst specifieke projecten binnen de sociale economie financieel te ondersteunen die zonder deze ondersteuning niet (volledig) zouden kunnen gerealiseerd worden.  Het moet in elk geval gaan om projecten die qua opzet en inhoud de werking van de organisatie versterken of overstijgen.  De doelgroepmedewerkers moeten versterkt worden en er moet bijkomende groei zijn van de tewerkstelling van werkzoekenden uit de kansengroepen.

De Stad schreef hiertoe een "Projectoproep Sociale Economie" uit om dergelijke initiatieven inzake sociale economie financieel te ondersteunen.  Deze projecten moeten aan een aantal concrete inhoudelijke voorwaarden voldoen en zullen op vastgelegde criteria worden beoordeeld.  De voorwaarden voor subsidiĆ«ring worden omschreven in het subsidiereglement.

De uitrol van dit initiatief is opnieuw voorzien voor 2023, volgens de voorwaarden van het subsidiereglement.