Bekendmaking 2023/06 - Academiereglement Deeltijds Kunstonderwijs aan zee - wijziging

De regelgeving bepaalt dat de inrichtende macht voor elk van haar academies een academiereglement vastlegt dat bij een eerste inschrijving en bij elke wijziging aan de ouders/leerling moet worden meegedeeld.

Het Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee zijn vanuit de regelgeving verplicht om de leerlingen bij inschrijving te informeren over onder andere toelatingsvoorwaarden, procedure inschrijving, inschrijvingsgelden, organisatie van de lessen, gedragsregels,....

Het academiereglement wordt regelmatig bijgewerkt op vraag van het Agentschap voor onderwijsdiensten (Agodi), de onderwijsinspectie en/of de directeurs van het deeltijds kunstonderwijs.

De aanpassingen in het Academiereglement resulteren in bijgevoegd aangepast reglement.