Bekendmaking 2023/07 - Huishoudelijk reglement inzake de speelpleinwerking

Sinds de zomervakantie 2020 werkt de dienst Jeugd met een online inschrijvingsprogramma voor de speelpleinwerking. Ouders hadden wat tijd nodig om hieraan aan te passen, maar ondertussen merken we dat het inschrijfsysteem goed ingeburgerd is.

Door te werken met vooraf inschrijven kunnen de animatoren en dienst Jeugd veel beter anticiperen en plannen, wat de kwaliteit van de werking ten goede komt. Het maximum aantal beschikbare plaatsen per speelpleinlocatie wordt jaarlijks vastgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Het huidig Huishoudelijk Reglement legt vast dat annuleren enkel mogelijk is mits het voorleggen van een geldig attest (ziekte of ongeval, overlijden familielid). Hierover kreeg de dienst Jeugd reeds een aantal opmerkingen en vragen van ouders die nog een aantal gereserveerde dagen wensten te annuleren.

Gezien veel werkende ouders tijdens de vakantieperiodes beroep doen op de speelpleinwerking in functie van opvang of vrije tijd voor hun kind(eren), dienen de beschikbare plaatsen maximaal benut te worden.

Om dit te kunnen nastreven werden aanpassingen in een nieuw Huishoudelijk Reglement doorgevoerd zoals:

  • Een flexibelere annuleringsprocedure
    • Ziekte, annulerings- en afwezigheidsformulier op de website;
    • Annuleren van een inschrijving tot 14 dagen op voorhand (maximaal 10 dagen per kalenderjaar) met een terugbetaling.
  • Aansturen op gericht reserveren a.d.h.v. een sanctie-procedure.